APEOR BiH

ASOCIJACIJA PROIZVOĐAČA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH RESURSA

Asocijacija proizvođača električne energije iz obnovljivih resursa                                                                             
 Asocijacija proizvođača električne energije iz obnovljivih resursa u BiH APEOR osnovana je na osnivačkoj Skupštini u Tesliću 24.06.2005 godine, osnivači su bili g. Dragoljub Malić, g.Drago Lukenda i g. Emir Avdić, u to vrijeme bila je jedna od prvih organizacija koja je objedinila članove iz cijele Bosne i Hercegovine. Primarni cilj osnivanja APEOR-a BiH bio je da na jednom mjestu okupi sve zainteresovane investitore u oblast obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Kao što svi znamo u Bosni i Hercegovini postoji ogromni potencijal za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa i bila bi velika šteta ako ga ne iskoristimo.                                                                               Više

Na 118.sjednici održanoj 05.06.2014.godine, Vlada Federacije BiH donijela je

UREDBU I ODLUKU IZ OBLASTI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Vlada FBiH donijela je Uredbu o poticanju proizvodnje električne energije iz OIEIEK i određivanju naknada za podsticanje, koju je, u saradnji s FERK-om, pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Uredba, između ostalog, definiše način određivanja i prikupljanja naknada za podsticanje od krajnjih kupaca električne energije, kriterije u pogledu veličine pojedinačnih postrojenja za svaku tehnologiju koja mogu imati status privilegiranog proizvođača, maksimalno vrijeme izgradnje postrojenja i njegovo priključenje na mrežu, te plan prikupljanja naknada za podsticanje korištenja OIEiEK za period od deset godina.Svi krajnji kupci električne energije u Federaciji su obavezni da plaćaju naknadu za podsticanje.

   Više

 

ODLUKA

utvrđivanjprocenta obaveznog udjelelektričnenergije za 2016.godinu

 

Regulatorna komisija za energiju u federaciji Bosne i hercegovine - FERK je na XXII redovnoj sjednici održanoj 08.12.2015 godine donijela Odluku o utvrđivanju procenta obaveznog udjela električne energije za 2016 godinu , koja se odnosi na procenat obaveznog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije kojeg su obavezni preuzeti svi snadbjevači koji snadbijevaju krajnje kupce u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluku možete preuzeti OVDJE

 

GARANTOVANA CIJENA ZA 2016 GODINU

 Odluku o izračunu grantovanih cijena el. energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije možete preuzeti OVDJE

 

 REFERENTNA CIJENA ZA 2016 GODINU

Dana 18.12.2015 godine Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK donijela je Odluku  o referentnoj cijeni za 2016 godinu. Referentna cijena će se primjenjivati od 01.03.2016 godine i iznosi 9,94586 pf/kWh. Odluku o referentnoj cijeni možete preuzeti OVDJE

 

  RAZVOJ OBNOVLJVIH IZVORA U BOSNI I HERCEGOVINI

Akcijski plan za korištenje obnovljive energije u Bosni i Hercegovini možete preuzeti OVDJE

Razvojne planove Federacije Bosne i Hercegovine možete preuzeti OVDJE

Razvojne planove Republike Srpske možete preuzeti OVDJE

 

Web Analytics