APEOR BiH

ASOCIJACIJA PROIZVOĐAČA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH RESURSA

ČLANOVI UDRUŽENJA

 

HIDROELEKTRANA BUK d.o.o.

INTRADE ENERGIJA d.o.o.

AMITEA d.o.o.

MHE ZAGRADAČKA d.o.o.

DF GRADNJA d.o.o.

ENERGONOVA d.o.o.

SOLIS d.o.o.

ING-EKO d.o.o.

EBH d.o.o.

G.P.TOMING d.o.o.

SICON SAS d.o.o.

DVOKUT pro d.o.o.

ENERGY3 d.o.o.

IMPRO IMPEX

INTER-ENERGO d.o.o.

MHE VITEZ-1 d.o.o.

ELGRAD d.o.o.

ENERGY TRADE d.o.o.

ECCO CRIMA d.o.o

VJETROENERGETIKA BH d.o.o.

EKO-ENERGETIKA d.o.o.

MK GROUP d.o.o.

Član Udruženja može postati pravno ili fizičko lice koje dostavi popunjenu pristupnicu i djeluje u skladu sa STATUTOM i ciljevima Udruženja.

Pristupnicu možete preuzeti OVDJE

Pristupnicu mozete dostaviti putem email-a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na faks 033/657-206

 

 

Web Analytics