APEOR BiH

ASOCIJACIJA PROIZVOĐAČA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH RESURSA

Asocijacija proizvođača energija iz obnovljivih resursa

 

Asocijacija proizvođača energija iz obnovljivih resursa u BiH APEOR osnovana je na osnivačkoj Skupštini u Tesliću 24.06.2005 godine, osnivači su bili g. Dragoljub Malić, g.Drago Lukenda i g. Emir Avdić, u to vrijeme bila je jedna od prvih organizacija koja je objedinila članove iz cijele Bosne i Hercegovine. Primarni cilj osnivanja APEOR-a BiH bio je da na jednom mjestu okupi sve zainteresovane investitore u oblast obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Kao što svi znamo u Bosni i Hercegovini postoji ogromni potencijal za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa i bila bi velika šteta ako ga ne iskoristimo.

Ciljevi i aktivnosti Udruženja APEOR BiH su:

                                           

Razvijanje,omasovljenje i unapređenje djelatnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih resursa (voda,vjetar,solar i ostalo).

Ostvarivanje utjecaja na poboljšanje i razvoj mikroekonomskog i makroekonomskog

okruženja za navedenu djelatnost.         

Pružanje stručne pomoći i podrške Članovima Udruženja u različitim oblastima (porezi, pravna pomoć, zakonska regulativa, nove tehnologije).

Poboljšanje konkurentnosti društva na domaćem i inozemnom tržištu.

Saradnja sa istim ili srodnim domaćim iIi inozemnim udruženjima i institucijama.

Iniciranje,predlaganje pravnih i regulatornih reformi, zakonskih propisa, standarda usluga u cilju razvoja proizvodnje električne energije iz obnovljivih resursa.

Angažovanje eksperata za politiku razvoja i korištenja obnovljivih izvora energije.

Obrazovanje kadrova u cilju podizanja kvaliteta iskorištenja obnovljivih resursa za proizvodnju električne energije.

Izdavanje knjiga, brošura, časopisa, organizovanje stručnih seminara i predavanja.

Ostvarenje drugih zajedničkih interesa Članova Udruženja , u skladu sa Statutom

     Udruženja i zakonskim propisima.

U skladu sa ciljevima djelovanja kroz sve ove godine APEOR BiH je nastojao da radi na poboljšanju aktuelne situacije u Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti.

U narednom period Udruženje namjerava da se aktivno uključi u donošenje zakonske regulative koja je direktno vezana za oblast proizvodnje električne energije iz obnovljivih resursa. S tim u vezi odlučeno je da se Udruženje organizuje na profesionalnom nivou i na taj način ostvaruje zacrtane planove.      

Web Analytics