APEOR BiH

ASOCIJACIJA PROIZVOĐAČA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH RESURSA

 

Kako živimo u neuređenom društvu javila se potreba za organizovanje i udruživanje u organizaciju koja bi pomogla, kako već postojećim tako i novim investitorima u obnovljive izvore, ostvarivanje svojih prava. Sve do nedavno oblast obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini nije bila adekvatno zakonski reguilisana.

U Federaciji Bsne i Hercegovine nadavno donešena Uredba o korištenju obnovljvih izvora energije i kogeneracije (Službene novine FBiH br. 36/10 od 16.06.2010 godine) koja je trebala da uredi ovu oblast od 13.01.2013 godine se više ne primjenjuje sukladno odluci Ustavnog suda br.U-5/12 od 19.06.2012 godine (Službene novine FBiH br.60/12 od 13.07.2012 godine) tako da sektor obnovljivih izvora u ovom entitetu ostao neuređen. Zalaganjem Udruženja osigurali smo prelazno rješenje koje omogućuje nesmetanu isplatu garantovane poticajne cijene svim proizvođačima koji imaju sklopljene Ugovore o otkupu električne energije kao i sklapanje Ugovora o otkupu svim budućim proizvođačima koji su od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dobili energetsku saglasnost do 13.01.2013 godine kako je to navedeno u Odluci Vlade FBiH br.151/2013 sa 74 sjednice održane 27.02.2013 godine.

Potaknuti nedavnim događajima uvidjeli smo potrebu za organizovanje čvrste udruge privrednika kako bi u budućnosti izbjegli iste ili slične situacije i osigurali sigurnost za buduće investitore koji se odluče da ulažu u obnovljive izvore energije na područiju Bosni i Hercegovine.

Trenutno u Bosni i Hercegovini ima više desetaka kompanija koje su uložile ili su spremne da ulože u iskorištavanje obnovljivih izvora, te smatramo da ovakvo organizovano udruženje u mnogome može pomoći pri prevazilaženju raznih problema koji se javljaju u ovom sektoru.

Web Analytics